Workshop Bewustwording en betrokkenheid voor BIO en AVG

Untitled-4

De bewustwording en betrokkenheid zijn de twee eerste en de meest belangrijke zaken bij zowel de BIO (informatieveiligheid) als de AVG (privacy wetgeving). Ook zijn mensen vaak bang om fouten te maken of om regels te overtreden, waardoor (in hun gedachten) de organisatie een (forse) boete zou kunnen krijgen.

Om er voor te zorgen dat de angst verdwijnt en de kans op een boete en fouten zo klein mogelijk wordt, kunnen wij onze relaties helpen met een workshop bewustwording en betrokkenheid. Er is bewust voor een workshop gekozen omdat dat de kans op succes zo groot mogelijk maakt. We betrekken alle deelnemers bij de workshop zodat niemand kan “wegzakken”.Schaakstukken

De inhoud van een workshop:

  • De cursisten bewuster maken van de fouten die gemaakt kunnen worden bij de implementatie en interpretatie van de BIO of de AVG.
  • Aan de hand van een aantal voorbeelden (artikelen van de wet/regelgeving) én een discussie hierover gaan we door de BIO of de AVG heen.
  • LET OP: het zijn twee verschillende workshops !
  • De workshop wordt gegeven volgens de beproefde Kompass© methode.
  • Daarnaast is de doelstelling om middels een discussie tijdens de workshop de BIO of de AVG beter op de kaart te zetten en/of het inzicht daarin te verbeteren.
  • De workshop duurt +/- 3,5 uur per groep
  • Maximale groepsgrootte: 12 personen

Deze workshop is bedoeld voor: Bestuurders, Directie, Managers, andere Leidinggevenden en overig personeel.

NB: Wel willen we u vertellen dat er jaarlijks een (vergelijkbare) workshop noodzakelijk is, omdat de opgedane kennis binnen een jaar weer grotendeels verdwenen is. Daarnaast werken workshops op de lange termijn effectiever en beter dan trainingen, mystery guests en online trainingen.

Beleid (strategisch en tactisch niveau)

Beleid is de basis voor het goed en weldoordacht implementeren van de BIO en de AVG ! Wat is het BIO / AVG beleid voor onze organisatie. Waar moeten, of willen we naar toe? Vaak legt de centrale overheid u een aantal zaken op. Hoe formuleren we dat beleid? Wij helpen u om een uitgebalanceerd beleid, op basis van de geldende BIO / AVG wetgeving te formuleren én uit te dragen. Alhoewel beleid vanuit de top van de organisatie komt, moet het wel door de gehele organisatie gedragen worden en is het dus een kwestie van goed samenwerken !

Spreuk: Elk gesprek kan interessant en levendig worden zodra we echt open en eerlijk gaan spreken/zijn

Na afloop van de workshop AVG ontvangen alle deelnemers een digitale versie van ons het 118 pagina’s tellende “handboek bij het in-control komen en blijven m.b.t. de AVG

NB: Als u dat wilt kunnen we de resultaten van de workshop gebruiken bij de GAP analyse / Nulmeting en zodoende een nog effectiever resultaat uit de workshop te halen.

Als u meer wilt weten kunt u ons bellen op 010-28.40.940 of mailen aan info@qcn.nl of workshop@qcn.nl