Kompas voor het management, slijpsteen voor de geest

Untitled-4Veiligheid in en om kantoorgebouwen wordt, o.a. door normvervaging en verdergaande individualisering, steeds belangrijker en dan niet alleen voor de medewerker.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid behoort verder te gaan dan “ons eigen straatje”. Daarnaast krijgen we steeds meer last van corruptie, “Cybercriminaliteit” en het IK gevoel.

Wij helpen u het WIJ gevoel weer terug te krijgen.

Als medewerkers zich betrokken voelen bij hun organisatie en zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen, dragen ze al voor meer dan 40% bij aan veiligere organisatie en de omgeving van hun kantoor. Voeg daarbij een betere sociale controle en uw veiligheid neemt met ongeveer 50% toe.

Inhoud van de Workshop:
De deelnemers worden zich tijdens de workshop bewuster van de risico’s die ze lopen op hun werk (en ook daarbuiten).
Aan bod komen, compartimentering van gebouwen, het aannamebeleid van personeel, de ICT, corruptie, calamiteiten, camera beveiliging, BCM, delen van de ARBO- wetgeving, financiële integriteit, Privacy, personele integriteit en Social Media. Daarnaast kunnen wij, op uw wens, stukken van de wet Meldplicht datalekken behandelen.

We trachten ook om de betrokkenheid en de Sociale Controle (inclusief het WIJ gevoel) weer op de kaart te zetten of althans een aanzet tot verbetering te geven. Tenslotte leren we u ook om iBewust te zijn en iBewust te handelen, immers iBewustwording alleen is niet voldoende.

Indien u dat wilt kunnen we de training ook specifiek op de behoeften van uw organisatie afstemmen.

Duur van de workshop:               +/- 3 1/2 uur per groep
Type workshop:                           In-house
Maximale groepsgrootte:            +/-12 personen
De workshop is bedoeld voor: Bestuurders, Directie, Managers, overige Leidinggevenden, Beveiligingsbeheerders GBA, Beveiligingsfunctionaris PUN/RR, de Privacy Officer en de Functionaris Gegevensbescherming.

NB: Als u dat wilt kunnen we de resultaten van de workshop gebruiken bij de GAP analyse / Nulmeting en zodoende een nog effectiever resultaat uit de workshop te halen.

Als u meer wilt weten kunt u ons bellen op 010-28.40.940 of mailen aan info@qcn.nl of workshop@qcn.nl