Wie zijn wij

Attitude-and-LeadershipWij hebben meer dan -30- jaar ervaring in Informatiebeveiliging en Privacy! Quality Centre Nederland levert op het gebied van informatieveiligheid, privacy, BCP zaken en samenwerking al sinds medio 1991 meerwaarde, door spraakmakende, richtinggevende en toonaangevende advisering en ondersteuning.
Wij zijn standvastig maar niet vastgeroest in ons denken en handelen, wij kunnen en willen het verschil maken. Tijdens een gesprek kunnen wij u reeds aangeven waar wij goede/spraakmakende opdrachten hebben uitgevoerd.

Maak eens een afspraak, dan komen we langs en zullen u aangenaam verrassen!

Regelmatig geven wij, op diverse gebieden, interessante brochures uit. Voor het onderwerp van uw belangstelling kunt u er altijd één aanvragen via deze website / het contactformulier.

Een van onze doelstellingen is: “Als wij ons werk gedaan hebben en weer weggaan moet de organisatie er beter van geworden zijn !

Informatiebeveiliging

Q.C.N. heeft zeer ruime ervaring met ICT-, Informatie- en Integrale veiligheid zowel binnen als buiten de overheid en onderscheiden ons door gebruik te maken van de unieke Kompass© methode voor draagvlak, kennisoverdracht, lerend werken, een multidisciplinaire aanpak en toekomstbestendigheid. En dat alles volgens ISO27K, ENSIA, de BIG, BIR, BiWa of de Baseline. Wij zijn de “Custodians” en de gidsen op het gebied van de veiligheid en de AVG.

De AVG

Een aantal van onze mensen heeft tijdens de studie rechten al kennis gemaakt met de WbP (de voorloper van de AVG). Organisaties moeten zich tegenwoordig houden aan steeds strengere eisen en complexe privacy wet- en regelgeving. Nieuwe technologie en de informatisering van de bedrijfsvoering zorgt voor een paradoxale toename in gecompliceerde en (gemeente) grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens. Zo dient men te voldoen aan de Europese privacy verordening (de AVG). Daarnaast moet men zich houden aan de wet meldplicht datalekken. Wij kijken niet zo zeer naar de letter van de wet (wat staat er?), maar wat heeft de wetgever bedoelt om te zeggen!

 
Samenwerken en fusies

Mensen en organisaties bij elkaar brengen om samen iets moois te maken van hetgeen er nog niet was (samenwerking, ambtelijke fusie of gemeentelijke herindeling). Wij helpen organisaties om elkaar te leren en willen begrijpen en zorgen er voor dat alle spreekwoordelijke neuzen de zelfde kant op (gaan) staan.

Als u dat wenst kunnen wij u , na afloop van een bezoek, voorzien van de door u gewenste referenties

Ons Motto is: “Als je wilt dat er iets verandert, moet jij die verandering zijn”.