Wie zijn wij

Attitude-and-LeadershipQuality Centre Nederland levert op het gebied van informatieveiligheid en samenwerking al ruim 25 jaar meerwaarde, door spraakmakende, richtinggevende en toonaangevende advisering.
Wij zijn standvastig maar niet vastgeroest in ons denken en handelen, wij kunnen en willen het verschil maken.

Informatiebeveiliging

Q.C.N. heeft zeer ruime ervaring met ICT-, Informatie- en Integrale veiligheid zowel binnen als buiten de overheid en onderscheiden ons door gebruik te maken van de unieke Kompass© methode voor draagvlak, kennisoverdracht, lerend werken, een multidisciplinaire aanpak en toekomstbestendigheid. En dat alles volgens ISO27K, ENSIA, de BIG, BIR, BiWa of de Baseline. Wij zijn de “Custodians” en de gidsen op het gebied van de veiligheid.

Nieuwe wetten en regels

Organisaties moeten zich houden aan steeds strengere eisen en complexe privacy wet- en regelgeving. Nieuwe technologie en de informatisering van de bedrijfsvoering zorgt voor een paradoxale toename in gecompliceerde en (gemeente) grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens. Zo dient men te voldoen aan de Europese privacy verordening (de AVG). Daarnaast moet men zich houden aan de wet meldplicht datalekken.

Samenwerken en fusies

Mensen en organisaties bij elkaar brengen om samen iets moois te maken van hetgeen er nog niet was (samenwerking, ambtelijke fusie of gemeentelijke herindeling). Wij helpen organisaties om elkaar te leren en willen begrijpen en zorgen er voor dat alle spreekwoordelijke neuzen de zelfde kant op (gaan) staan.

Als u dat wenst kunnen wij u , na afloop van een bezoek, voorzien van de door u gewenste referenties

Ons Motto is: “Als je wilt dat er iets verandert, moet jij die verandering zijn”.