Samenwerken en fusies

Untitled-2

Voor (vooral) kleinere gemeenten is een samenwerking met (gelijkwaardige) gemeenten om hun heen vele malen belangrijker dan een ambtelijke fusie of een herindeling. Veel bestuurders (en ook ambtenaren) denken dat een ambtelijke fusie of een herindeling een must is om de slagkracht (en belangrijkheid) van de gemeente te vergroten en ook om bezuinigingen door te kunnen voeren.

Dit is, naar onze mening, een totale misvatting. Immers bij een grotere organisatie komt de vergadercultuur, de bureaucratie, de hiërarchie en de stroperigheid, etc. wel erg vaak om de hoek kijken. Daarnaast is bewezen dat de kosten niet dalen, maar juist stijgen. En daar wordt de burger niet beter van.

Bij samenwerking gaat het vaak om de volgende zaken:

  • Door samenwerking kan een organisatie zijn taken beter aan en staan zij (weer of nog steeds) dicht bij de burger.
  • De samenwerking zorgt ook voor het beter functioneren van de eigen organisatie.
  • Samenwerking kan, mits goed aangepakt, de bureaucratie verminderen.

Onze aanpak bij dit soort zaken is uniek, de sleutel woorden in onze aanpak zijn VERTROUWEN, GUNNEN en INVLOED.

Bij fusies en samenwerking kan QCN helpen door er voor te zorgen dat de verschillende culturen nauw op elkaar gaan aansluiten én er samen iets moois van willen mLiddle%20Hedgestoneaken. Ook hier is onze aanpak, middels ons Drive Support© programma, “van binnenuit” weer uniek. Belangrijke punten in dit verband zijn continuïteit, kwaliteit, efficiency en besparingen / bezuinigingen.

Let op: fusies zijn zelden kostenbesparend, maar samenwerkingen en samenwerkingsverbanden zijn dat (mits goed voorbereid) wel.

Bij andere situaties komt het voor dat wij organisaties helpen bij samenwerking- en/of fusie-problemen om “de neuzen” weer dezelfde kant op te krijgen of om te helpen het Fusie / samenwerkingstraject weer vlot te trekken. Wij beseffen als geen ander dat het veelal zo is dat je alleen nieuwbouw krijgt als je eerst iets afbreekt of verandert. Immers het nieuwe moet in de plaats komen van het oude.

Let er wel op dat u bij de samenwerking of de herindeling/ambtelijke fusie de benodigde kennis behoud.

Ons motto is dan ook “samen werken en samenwérken” en samenwerken heeft ook alles met duurzaamheid te maken.

Meer informatie aanvragen

Wilt u weten waar Quality Centre Nederland u of uw bedrijf mee van dienst kan zijn of wilt u meer informatie over onze diensten, werkwijze en methoden aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.