Samenhang

“Minder vriendelijke bezoekers”, vandalisme en terrorisme. Schade, zoals computer hacking en het verhinderen van dienstverlening komen steeds vaker voor, daarnaast worden de strategieën van deze kwaadwillenden steeds ambitieuzer en steeds verfijnder. Integrale beveiliging wordt [in de ISO27K, RODIN1, Rechtmatigheid en ISMS2, inclusief de geldende overheidsnormen/ eisen zoals de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG), aansluiting op de CORV, DigiD, Richtsnoer Beveiliging Persoonsgegevens, Suwinet, BIR, BiWa, IBI, de wet Meldplicht Datalekken, etc.] gekarakteriseerd als het waarborgen van Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid, alsmede de veiligheid van de medewerker.

Denk, als u met de BIG, BIR, IBI of BiWa gaat beginnen ook eens aan de continuïteit van uw organisatie.

Samenhang

Er wordt gesproken over integrale veiligheid als er sprake is van een evenwichtige samenhang tussen: compartimentering van gebouwen, aannamebeleid van personeel, camera beveiliging, informatie beveiliging, delen van de ARBO- wetgeving, financiële integriteit, de WBp, de Wet meldplicht datalekken en personele integriteit.PDCA simpele bewoording

Integrale beveiliging (waaronder ook financiële integriteit) heeft impliciet ook betekenis voor het management. Het management stelt vast aan welke eisen de Integrale beveiliging moet voldoen en is er ook nadrukkelijk verantwoordelijk voor.

Wij helpen organisaties via de Kompass© methode de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren en dit te verankeren in de organisatie.

Als u meer wilt weten kunt u ons mailen aan info@qcn.nl

Alles binnen veiligheid draait om uw belangrijkste bedrijfsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . de mens

1) Rodin is de afkorting voor Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer. Het Rodin project is tot stand gekomen naar aanleiding van de Nieuwe Archiefregeling. Met Rodin beschikken organisaties over een checklist, waarmee een 0-meting over de digitale beheersomgeving in de organisatie gemaakt kan worden.

2) ISMS betekent International Strategic Management Support.

De Kompass© methode is een (internationaal) ontwikkelde methode om er voor te zorgen dat er draagvlak voor beveiliging in organisaties ontstaat en kennis wordt overgedragen aan/binnen de organisatie.

CISO As a Service (CAS)

Heeft uw organisatie (tijdelijk) de behoefte om de informatiebeveiliging op orde te krijgen, maar is er in uw organisatie is niet voldoende expertise, ervaring of beschikbare mankracht om dit effectief en efficiënt uit te voeren? Met ons CISO as a Service (CAS) Abonnement kunt u uw gehele security privacy- of business continuity management taken uitbesteden aan onze CISO’s Hiermee kunnen wij uw structurele gebrek aan middelen aanvullen of volledig voor u invullen. Hierdoor wordt Security & Risico Management onze zorg.Untitled-5

Daarnaast kunnen we, als u dat wilt, in de praktijk een CISO voor u opleiden.

De inzet van dit abonnement kan volledig op maat en op basis van behoefte, ingevuld worden. Onze specialisten kunnen bijvoorbeeld een dag per maand of een dag per week uw organisatie ondersteunen. Hierdoor kan de inzet geconcentreerd worden op bepaalde piekperiodes zoals bij audits of jaarlijks terugkerende taken, zodat de inzet optimaal aansluit op de noodzaak.

De belangrijkste voordelen zijn voor u:

  • Inzet wanneer u het nodig heeft en door de juiste specialist
  • Vaste kosten per maand

Het totaal af te nemen dagen kunt u administratief over de contractduur uitsmeren waardoor u per maand een vast bedrag gefactureerd krijgt. Wij bieden hierdoor financiële duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Meer informatie aanvragen

Wilt u weten waar Quality Centre Nederland u of uw bedrijf mee van dienst kan zijn of wilt u meer informatie over onze diensten, werkwijze en methoden aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.