Kennisbehoud

Kennismanagement / Kennisbehoud

De huidige situatie

Mensen doen in hun leven ervaring op. Ervaring is volgens Van Dale het door ondervinding leren, ervaring is een bron van kennis. Slechts een klein deel van die ervaringskennis (ca. 10%) wordt expliciet gemaakt op internet, in rapporten, boeken, databestanden, modellen en systemen. Het grootste deel van die ervaringskennis (ca. 90%) blijft impliciet in de mensen die de ervaring hebben opgedaan. Ervaringskennis is dus grotendeels mensgebonden.

We staan aan de vooravond om afscheid te nemen van vele oudere werknemers, voornamelijk de zogenaamde babyboomers. Dat is in deze tijden van economische recessie goed nieuws voor de organisatie, denken we dan. Maar realiseren we ons wel dat er met deze mensen ook heel veel kennis de organisatie verlaat?

Als uitgangspunt gebruiken wij de volgende definitie van kennis:Kennisbehoud2

Kennis is een combinatie van

  • expliciete kennis: boeken, rapporten, intranet, internet
  • impliciete kennis: competenties (i. combinatie van ervaringen, vaardigheden en attitudes)

 

kennis ingedeeld naar voorraadpotten

  1. kennis in hoofden van mensen (ervaringskennis)Kennisoverdracht
  2. kennis uit wetenschap en technologie (onderzoek)
  3. kennis uit pilots en praktijkexperimenten (innovatie)
  4. kennis uit intranet, internet, bibliotheek, databestanden, systemen (expliciete kennis)

De mensen in de publieke sector staan voor een schat aan kennis, vaardigheden en competenties. Problematisch wordt het nu ook een hoop kennis verloren dreigt te gaan. Mensen verlaten publieke organisaties, afdelingen gaan verloren of de logistiek om kennis goed te delen ontbreekt.

 

De adviseurKMG KSI

Wie kent ze niet, de ingebonden rapporten met tientallen, soms honderden pagina’s vol encyclopedie-achtige en goed bedoelde zaken, tabellen en conclusies. Consultants doen er vaak weken of maanden over om een dergelijk document te schrijven en aan u op te leveren. Dan staat u daar, met het rapport. Laat staan dat u kunt aangeven wat er waar, op welke manier moet verbeteren om de kennis binnenboord te houden.

De oplossing

QCN kijkt naar nieuwe mogelijkheden om de bruikbare kennis die verloren dreigt te gaan op een slimme en creatieve manier te behouden.

We verhelderen problemen rond het thema ‘behouden van sleutelkennis in de publieke sector’. Samen met u vormt QCN een katalysator voor het oplossen van die problemen. We verbinden mensen, organisaties en we begeleiden en we coachen. We werken continue aan een visie over kennisbehoud en tegelijkertijd werken we aan praktische oplossingen en vernieuwende ideeën die ons Openbaar Bestuur vooruit helpen.

 

Quality Centre Nederland heeft een uniek en attractief programma ontwikkeld om er voor te zorgen dat de kennis in uw organisatie blijft. Dit onderdeel van het programma is door de ontwikkelaars Knowledge Scene Investigation (KSI©) genoemd.KSI

Onze mogelijkheden zijn zo flexibel, dat u bepaalt tot op welk niveau u uw kennisniveau wilt weten. Kortom, flexibiliteit en duurzaamheid in optima forma. We hebben deze methode, samen met KSI©, “Kennismanagement&Kennisbehoud©” genoemd.

Hoe de drie onderdelen van de methodes werken (individueel en per groep) i.c.m. Vragen-Leren-Delen, leggen we u graag in een persoonlijk gesprek uit.