Informatieveiligheid in de kantoor omgeving

Untitled-1Informatie- en Integrale- beveiliging beschermt o.a. de organisatie en haar informatie tegen een breed scala aan bedreigingen, om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen, de schade voor de organisatie te minimaliseren en het rendement op investeringen en de goede naam van de organisatie te behouden. Vergeet niet dat naamschade vaak even veel impact op uw organisatie heeft als andere schade.

In toenemende mate worden organisaties, hun informatiesystemen en netwerken geconfronteerd met beveiligingsrisico’s uit allerlei bronnen, waaronder (computer)fraude, spionage, sabotage, hacking, etc.

Schade, zoals computer hacking en het verhinderen van dienstverlening komen steeds vaker voor, daarnaast worden deze strategieën steeds ambitieuzer en steeds meer verfijnd.

Integrale beveiliging behoort onderdeel te zijn van de ISO27K, RODIN, Rechtmatigheid en ISMS, inclusief BIR, BIG, BiWa, IBI, WBP, Privacy wetgeving en de wet Meldplicht Datalekken. Daarnaast is het raadzaam om ook eens aan een BCP (Bedrijf Continuïteit Plan) te denken. De aanpak die u kiest is voor het slagen van een dergelijk project van het grootste belang. Denk er daarom ook eens aan om uw beveiliging aan te pakken met de Kompass© methode.

Uiteraard kunnen we u ook helpen met de ENSIA methode

Quick Scan
Indien u wenst kunt u een traject vooraf laten gaan van een zogenaamde Quick Scan. Hierbij laten wij u in een kort tijdsbestek de grootste risico’s t.o.v. de voor u geldende normen zien.

Denk ook eens aan de CISO

Meer weten?