De Kompass methode

De Kompass© methode is in 2001 en 2002 door Quality Centre Nederland, samen met een Engels (GRiD) en het Amerikaans consultancy bedrijf “The Law firm” ontwikkelt met als doel de veiligheid binnen de (semi) overheid, via een multidisciplinaire aanpak, totaal en integraal 1 aan te pakken waardoor er een evenwichtige samenhang ontstaat tussen de afzonderlijke delen.

De aanpak is er op berekend om niet alleen beleid te maken en een nulmeting te houden, maar tegelijkertijd een risico / GAP analyse te houden en een uitgebreid implementatieplan met prioriteiten en globale kosten van de te nemen maatregelen te maken.Lean Six Sigma

De Kompass©methode is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak in de vorm van een projectgroep, waarbij het creëren van draagvlak, kennisoverdracht, bewustwording, betrokkenheid en sociale controle/ goed nabuurschap een cruciale rol spelen en we gebruik maken van Lean (Sigma) technieken. Daarom verzoeken wij de organisaties om gedurende de gehele periode van het project een projectgroep op te richten. Uiteraard is het ook mogelijk om het project middels een ISMS tool te maken/doen.

Het resultaat hiervan is een grotere mate van bewustwording van veiligheid (inclusief het veiligheidsgevoel) en betrokkenheid die volledig door de organisatie breed gedragen wordt.

Het is de bedoeling dat de klant, na afloop van het project, het gezamenlijk gemaakte stuk, middels de opgedane kennis, zoveel mogelijk zelf kan onderhouden (al of niet middels een ISMS systeem.

Daarnaast is een uitgangspunt om de organisatie echt vooruit te helpen met de toekomstbestendigheid van het plan.

Alvorens er gestart wordt met het project wordt er veelal, voor alle leidinggevenden, een Workshop bewustwording, betrokkenheid en sociale controle (Awareness) gegeven. Dit zorgt er voor dat, voordat het project begint, de spreekwoordelijke neuzen dezelfde kant op wijzen en men de wil heeft om samen te werken. Er is bewust voor een Workshop gekozen om alle medewerkers erbij te betrekken!

Om de organisatie niet te veel te belasten organiseren we de multidisciplinaire bijeenkomsten met tussenpozen van enkele weken.Kompas4

Na afloop van het project adviseren wij alle organisaties om de projectgroep om te vormen tot een Beveiliging Advies Commissie en hen de verantwoordelijkheid te geven voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de gemaakte stukken.

Inmiddels hebben er in Nederland al vele gemeenten en andere (semi) overheden, middels de Kompass© methode, hun veiligheid integraal verbetert en zijn daardoor voorbereid op de wetsveranderingen die in 2016 inwerking zijn getreden met betrekking tot de huidige audits structuur bij gemeenten (BIO en ENSIA).

1Er wordt gesproken over integrale veiligheid als er sprake is van een evenwichtige samenhang tussen: compartimentering van gebouwen, aannamebeleid van personeel, camera beveiliging, informatie beveiliging, delen van de ARBO- wetgeving, integriteit, privacy en anti corruptie maatregelen.

Meer informatie aanvragen

Wilt u weten waar Quality Centre Nederland u of uw bedrijf mee van dienst kan zijn of wilt u meer informatie over onze diensten, werkwijze en methoden aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.