Welkom op de website van Quality Centre Nederland, "The custodians of information Security and Privacy"

QCN: Kompas voor het management,
slijpsteen voor de geest

De Kompass
Methode

Informatie-
beveiliging / BIO

Bedrijfs-
continuïteitsplan

CISO As a Service
(CAS)

Functionaris
Gegevensbescherming / AVG

Workshop
BIO, AVG & BCP

Over ons

Altijd op zoek naar verbetering en innovatie

Waarom QCN?

Wij investeren graag tijd en middelen om beter te worden in wat wij doen. Onze missie: wij maken mensen en bedrijven veiliger en meer integer o.a. door hen te helpen bij het waarmaken van hun ambities.

Quality Centre Nederland levert op het gebied van Informatieveiligheid, Privacy, BedrijfsContinuiteitsPlannen (BCP) en samenwerking al sinds 1991 meerwaarde, door spraakmakende, richtinggevende en toonaangevende advisering. Maak eens een geheel vrijblijvende afspraak met ons en u zult blij verrast worden!

Wij zijn standvastig maar niet vastgeroest in ons denken en handelen. Wij kunnen en willen het verschil maken.

Neem contact met ons op

“Als je wilt dat er iets verandert,
moet jij die verandering zijn.”

Deskundig

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Organisaties moeten zich houden aan steeds strengere eisen en complexe privacy wet- en regelgeving. Nieuwe technologie en de informatisering van de bedrijfsvoering zorgt voor een paradoxale toename in gecompliceerde en (gemeente) grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens.

FG

Functionaris Gegevensbescherming

Overheidsinstanties en publieke organisaties zijn verplicht om een FG als functie en NIET als rol aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken.

Het kan gaan om de rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen.

Lees verder ->

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

Gemeenten verantwoorden zich op verschillende manieren en op verschillende momenten over informatieveiligheid. ENSIA heeft als doel de verschillende wijzen van verantwoording over informatieveiligheid te bundelen en af te stemmen op de gemeentelijke planning & controlcyclus.

Quality Centre Nederland kan u hier daadwerkelijk bij helpen.

Lees verder ->

ISMS

Information Security Management System

Een “Information Security Management System (ISMS)” biedt een organisatie een procesbenadering voor het beheersen van de informatiebeveiliging. Het ISMS beschrijft het cyclische proces (plan/do/check/act) voor het bepalen van beveiligingsdoelstellingen op basis van een risicobeoordeling, het treffen van maatregelen en het monitoren en beoordelen van de uitkomsten.

Lees verder ->

RODIN

Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer

RODIN is een toetsingsinstrument dat kan worden gebruikt voor het bepalen van, sturen op en verantwoording afleggen over de kwaliteit van de beheeromgeving waarin digitale informatie bij organisaties ontstaat of wordt ontvangen. Het is gebaseerd op de belangrijkste wet- en regelgeving, normen en standaarden op het gebied van duurzaam informatiebeheer.

0
Tevreden klanten

Mogen wij jou binnenkort ook toevoegen aan ons klantenbestand?

0 +
Jaar in business

Met dezelfde energie en enthousiasme zoals we zijn begonnen, helpen wij dagelijks al onze klanten met de beste adviezen en oplossingen.

0
Projecten afgerond

Kleine of grote projecten? We denken graag mee! Geen project is ons te klein of te groot.

Samenwerking

Quality Centre Nederland werkt samen met Secure Connection (www.seccon.nl) uit Den Haag om onze relaties ook op technisch gebied te kunnen ondersteunen. De drie terreinen waar Secure Connection actief op is, zijn analyse(penetratie-) testen en netwerk- en systeem monitoring. Voor al deze terreinen geldt dat gebruik wordt gemaakt van een combinatie van bewezen open source producten en in-huis ontwikkelde producten.

Betrokkenheid