Kompas voor het management, slijpsteen voor de geest

isms1

Informatiebeveiliging waaronder de BIG, BiWa, etc. richt zich op de ontwikkeling en implementatie van totaaloplossingen op informatiebeveiligingsgebied.

Dergelijke oplossingen kunnen slechts effectief zijn indien zij bestaan uit een samenspel tussen organisatorische en technische maatregelen.

De organisatorische maatregelen vinden altijd hun basis in de ISO normen 7510, 27001 en 27002 en worden geïmplementeerd door uw eigen medewerkers en door onze consultants en gezamenlijk. Daarnaast helpen wij om bij overheden SBNi1, BIR, BIG, BiWA, IBI, WBP, Privacy wetgeving en richtlijn Datalekken te implementeren.

Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn: een security policy, een Bewustwording en Betrokkenheid (awareness) sessie, (ICT) beveiligingsbeleid, een nulmeting (of GAP analyse), een risico analyse (de restrisico’s), een beveiligingsplan, het implementatieplan etc. Uiteraard helpen wij organisaties ook bij het implementeren van het ISMS.

Binnen de overheid worden hiervoor de termen Strategisch Baseline (Beleid), GAP analyse, de Tactische Baseline (Algemene zaken) en het Operationeel gedeelte (Procedures etc.) gebruikt. QCN kan u bij al deze zaken helpen. Wij brengen u in control, ook met de ENSIA methode.

Indien u dit wenst kunnen we u, naast informatiebeveiliging, ook helpen bij het invoeren van een Bedrijfscontinuïteitsplan.

Wat maakt QCN uniek?

Wij helpen, trainen en begeleiden onze klanten (middels de Kompass© methode) op het gebied van integrale- en/of informatieveiligheid op een dusdanige manier dat ze na afloop van het traject alles zelf kunnen !

1De letters SBNi staan voor Standaard Beveiliging Niveau Informatievoorziening. Dit is het door het ministerie van Economische Zaken vastgestelde basisniveau voor de beveiliging van informatie van de Overheid.

Quick Scan?

Untitled-5

Indien u wenst kunt u een traject vooraf laten gaan van een zogenaamde Quick Scan. Hierbij laten wij u in een kort tijdsbestek de grootste risico’s t.o.v. de voor u geldende normen zien.

CISO As a Service (CAS) voor als u tijdelijk behoefte heeft aan een CISO

Samenwerking

Per 1 januari 2017 is Quality Centre Nederland Services een partnerschap aangegaan met het Leusdense bedrijf Mexon Technology. Wij hebben o.a. meegeholpen bij de ontwikkeling van het product MexonIncontrol. Mexon Technology heeft meer dan 20 jaar ervaring met het implementeren van hoogwaardige oplossingen op het gebied van Informatiebeveiliging en (IT) Service Management bij grote en middelgrote organisaties in diverse branches in Nederland, België en Frankrijk. Als geen ander is zij in staat om uw behoeften op het gebied van Informatiebeveiliging en (IT) Service Management te vertalen naar softwareoplossingen. MexonInControl is een ISMS-tool dat u helpt bij de implementatie van de BIG, BIR, BIWA, IBI en andere normenkaders én het ‘in control’ komen én blijven. MexonInControl is op dit moment één van de weinige tools die écht ISMS-proof is.