Kompas voor het management, slijpsteen voor de geest

Wie zijn wij

Untitled-2QCN (Quality Centre Nederland) heeft sinds de start in op 01 oktober 1991, als organisatie van tijdelijke managers, een zeer brede en ruime ervaring binnen de overheid op de volgende gebieden:

  • Integrale en informatie veiligheid (BIG, BIR, BiWa, IBI, ISO27K, etc)
  • Samenwerking / Herindeling / Fusie van organisaties
  • Bedrijfsvoering (en alle onderdelen daarvan)
  • We hebben meer dan 30 jaar ervaring binnen (semi) overheden
  • Uiteraard hebben wij in de loop der jaren een uitgebreide lijst met referenties opgebouwd.

Meer informatie

Workshop

Untitled-4Veiligheid in en om kantoorgebouwen wordt, o.a. door normvervaging, verdergaande individualisering en privacy schendingen, steeds belangrijker en dan niet alleen voor de medewerker, maar ook voor het management.

We krijgen steeds meer last van corruptie, cybercriminaliteit en het IK gevoel. Wij helpen u het WIJ gevoel weer terug te krijgen met de workshop bewustwording (awareness), betrokkenheid en sociale controle. Onze ervaren workshop begeleiders helpen u graag op weg.

Meer informatie

Informatiebeveiliging (BIG, BiWa, etc.)

ISO 27K familieInformatie beveiliging (w.o. de BIG, BiWa, etc) richt zich op de ontwikkeling en implementatie van totaal oplossingen op informatie beveiligingsgebied, ook via ENSIA.

Dergelijke oplossingen kunnen slechts effectief zijn indien zij bestaan uit een samenspel tussen organisatorische en technische maatregelen, waarbij de mens een cruciale rol speelt. Het draait dus om de mens.

Meer informatie

Integrale veiligheid in het kantoor

Untitled-1Integrale beveiliging beschermt o.a. de organisatie en haar informatie tegen een breed scala aan bedreigingen, om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen, de schade voor de organisatie te minimaliseren en het rendement op investeringen van de organisatie te behouden.

Denk ook aan de vereiste (Corporate Information Security Officer) CISO.

Meer informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens en de meldplicht datalekken

OrPrivacy 1ganisaties moeten zich houden aan steeds strengere en complexe privacy wet- en regelgeving. Nieuwe technologie en de informatisering van de bedrijfsvoering zorgt voor een paradoxale toename in gecompliceerde en grens-overschrijdende verwerking van persoonsgegevens. Zo dient men te voldoen aan de Europese privacy verordening, aan de richtlijnen van het Autoriteit Persoonsgegevens (AP), volgend uit artikel 13 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en eventueel aan lokale wet- gevingen van andere landen waar haar diensten worden aangeboden. Vergeet ook de vereiste Privacy Officer of de Functionaris Gegevensbescherming niet !!

Meer informatie

Samenwerken en fusies

Untitled-2Voor (vooral) kleinere gemeenten is een samenwerking met (gelijkwaardige) gemeenten om hun heen vele malen belangrijker dan een ambtelijke fusie of een herindeling.

Veel bestuurders (en ook ambtenaren) denken dat een ambtelijke fusie of een herindeling een must is om de slagkracht (en belangrijkheid) van de gemeente te vergroten en ook om bezuinigingen door te kunnen voeren.

Meer informatie